اولویدها (Oloids) — زنگ تفریح [ویدیوی کوتاه علمی]تعداد بازدید ها:
2

«اولویدها» (Oloids) پوسته‌‌های صلب (جامد و در واقع، سفت و محکم) سه‌‌بعدی هستند که از رویه‌‌های خط‌‌دار به شمار می‌‌روند و از فلز برنج و مس ساخته می‌‌شوند.

این اجسام هندسی منحصر به فرد، طوری در یک مسیر می‌‌غلتند که تمام نقاط روی سطح آن‌ها در تماس با سطح مسیر است. هندسه این اجسام بر پایه دو دایره متصل به هم است که یکی عمود بر دیگری است، به گونه‌‌ای که لبه هر دایره از مرکز دیگری عبور می‌‌کند.

اشکالی که در اینجا می‌‌بینید، نتیجه اتصال لبه‌‌های این دایره‌‌ها توسط دسته‌‌ای از خطوط راست به دو صورت هستند که منجر به ایجاد دو نوع جسم هندسی، یعنی پوسته صلب سه‌‌‌بعدی محدب و اولوید خط‌‌دار (آنتی اولوید) می‌‌شود. اگر این دو جسم را روی یک سطح شیبدار رها کنید، با نحوه غلتش آن‌ها به سمت پایین آشنا خواهید شد.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

telegram
twitter