آموزش نصب LEMP (Linux- Nginx – MySQL – PHP) روی CentOS 7


آموزش نصب LEMP بر روی CentOS 7
آموزش نصب LEMP روی CentOS 7

CentOS 7 یکی از سیستم‌‌عامل‌‌های بسیار معروف در دنیاست. برای کسب اطلاعات بیشتر و شناخت بهتر این سیستم، مقاله شروع کار با لینوکس را مشاهده نمایید. همچنین آموزش نصب لینوکس CentOS 7 را برای نصب این سیستم عامل حتما ببینید. سپس می‌توانید برای داشتن یک وب‌سایت روی CentOS آموزش نصب LEMP را از این مقاله فرا بگیرید.

سیستم LEMP یکی از نرم‌افزارهای بسیار کاربردی است که شما می‌توانید برای راه‌اندازی وب‌سایت خود از آن استفاده کنید. امروز قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم که چطور LEMP را بر روی سنت‌ او اس نصب کنید.

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

LEMP چیست؟

درواقع LEMP یک مجموعه از نرم‌افزارهای پویا است که به وب‌سایت‌های داینامیک سرویس‌دهی می‌کند. این برنامه شامل برخی از نرم‌افزارها مانند: لینوکس، Nginx، MySQL و PHP می‌باشد.

اگر به‌دنبال یک جایگزین برای LAMP هستید، این نرم‌افزار می‌تواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد؛ البته این سیستم از Apache به‌جای Nginx استفاده می‌کنند. همچنین ومپ و ممپ نیز وجود دارند که در لینوکس با Windows و MacOS جایگزین می‌شود.

نکته: قبل از شروع نصب LEMP حتما بررسی کنید که سیستم عامل سرور شما CentOS 7 باشد.

آموزش نصب LEMP

ما در اینجا به شما آموزش می‌دهیم که چطور برنامه‌های Nginx، MySQL و PHP، را نص کنید، البته قبل از آن حتماً از نصب بودن لینوکس اطمینان حاصل کنید. این نکته را هم باید بدانید که برای استفاده از این آموزش شما باید دسترسی اصلی و کلی داشته باشید، درغیراین‌صورت قادر نخواهید بود از این روش‌ها استفاده کنید.

اگر از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کنید باید از SSH Client مانند PuTTY استفاده کنید و اگر سیستم شما Linux یا MacOS می‌باشد باید از Terminal shell برای اتصال به VPS استفاده کنید. آموزش اتصال به SSH را ببینید.

الآن تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که تمامی مراحل زیر را قدم‌به‌قدم طی کنید:

نصب Nginx روی CentOS 7

شما باید این نکته را بدانید که Nginx به‌صورت پیش‌فرض در مخازن CentOS 7 وجود ندارد، به همین دلیل شما باید با استفاده از دستور زیر، “EPEL” را نصب کنید:

yum install epel-release -y

در قدم بعدی باید خود Nginx را نصب کنید:

yum install nginx -y

بعدازاینکه این برنامه را نصب کردید، باید با استفاده از دستور زیر آن را فعال کنید:

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

الآن باید با مراجعه به IP آدرس سرور خودتان از نصب بودن Nginx مطمئن شوید. اگر این برنامه به‌درستی نصب و فعال‌شده باشد با یک پیغام “Wellcome to Nginx” روبه‌رو خواهید شد.

نصب MySQL 

ما در اینجا قصد داریم MySQL را با استفاده از سرویس MariaDB نصب کنیم. برخلاف مورد بالا این سرویس در مخازن CentOS به‌صورت پیش‌فرض وجود دارد، ازاین‌رو می‌توانید از دستور yum برای نصب آن استفاده کنید. بنابراین برای نصب از دستور زیر استفاده کنید:

yum install mariadb-server mariadb -y

پس از نصب کردن این سرویس باید MariaDB را نصب و فعال کنید تا بتوانید کار با سرویس را شروع کنید:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

شما باید در این مرحله، نصب سرویس را با استفاده از دستور زیر ایمن کنید، به‌بیان‌دیگر قطعه کد زیر به شما این امکان را می‌دهد تا امنیت سرویس را افزایش دهید.

mysql_secure_installation

این سرویس از شما یک رمز عبور root، درخواست می‌کند، ازآنجاکه شما به‌تازگی MySQL را نصب‌کرده‌اید، این رمز را ندارید، به همین دلیل باید بر روی “Enter” کلیک کنید.

در مرحله بعد از شما سؤال می‌شود که می‌خواهید رمز عبور را تغییر دهید یا خیر، که شما باید در این قسمت “Y” را تایپ کنید.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorization.

New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

در ادامه از شما چندین سؤال امنیتی دیگر پرسیده می‌شود که به شما پیشنهاد می‌کنیم برای پاسخ به‌تمامی آن‌ها “Y” را تایپ کنید.

Remove anonymous users? [Y/n]
Disallow root login remotely? [Y/n]
Remove test database and access to it? [Y/n]
Reload privilege tables now? [Y/n]

بعدازاینکه تمامی تنظیمات را اعمال کردید، باید به مراحل نصب PHP بروید.

آموزش نصب PHP 7.3

شما برای نصب PHP v7.3، باید یک مخزن اضافی CentOS که شامل بسته‌های لازم است را نصب و فعال کنید. کدهای زیر را با دقت و به‌صورت پشت سر هم اجرا کنید تا نصب PHP v7.3 به‌درستی انجام شود.

wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

این مورد را در نظر بگیرید که مخزن php73 به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و شما باید آن را با کمک دستور زیر فعال نمایید.

yum install yum-utils -y
yum-config-manager --enable remi-php73

در این مرحله شما باید بسته PHP را نصب نمایید:

yum --enablerepo=remi,remi-php73 install php-fpm php-common

اگر از شما در این بخش اجازه نصب خواسته شد، کافی است کلمه Y را تایپ کنید.

برای گام آخر تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که از کارکرد درست این سیستم اطمینان حاصل کنید و پس‌ازآن ماژول‌های مشترک PHP را با استفاده از دستورهای زیر نصب کنید.

yum --enablerepo=remi,remi-php73 install php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

پیکربندی Nginx برای کار با PHP 7

آخرین مرحله‌ای که شما باید آن را انجام دهید، پیکربندی Nginx است، با استفاده از دستورالعمل‌های زیر می‌توانید به‌راحتی این کار را انجام دهید:

با استفاده از ویرایشگر متن نانو، یک فایل پیکربندی Nginx جدید ایجاد کنید:

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

بعد از ایجاد فایل پیکربندی، باید کد زیر را در آن وارد کنید:

server 
  listen  80;
  server_name your_server_ip;

  # note that these lines are originally from the "location /" block
  root  /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;

  location / 
    try_files $uri $uri/ =404;
  
  error_page 404 /404.html;
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html 
    root /usr/share/nginx/html;
  

  location ~ .php$ 
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  

این نکته را به یاد داشته باشید که حتماً your_server_ip را که در ابتدای کد بالا قرار دارد را با IP سایت خودتان جایگزین کنید.

حالا باید این پرونده را ذخیره کنید، که برای این کار افرادی که از سیستم ویندوز استفاده می‌کنند باید از کلیدهای (CTRL + X) و افرادی که سیستم آن‌ها MAC است باید از (CMD + X) استفاده کنند.

در این قسمت شما باید Nginx را یک بار دیگر، راه‌اندازی کنید تا تغییراتی که اعمال کردید به مرحله اجرا در بیاید.

systemctl restart nginx

در قدم بعدی باید فایل پیکربندی PHP-FPM را باز کنید:

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

تمامی کلمات زیر را پیدا کنید و آن‌‌ها را به جایگزین‌‌هایی که در این قسمت قرار داده‌‌ایم تغییر دهید:

user = nginx جایگزین: user = apache

group = nginx جایگزین: group = apache

listen.owner = nginx جایگزین: listen.owner = nobody

listen.group = nginx جایگزین: listen.group = nobody

بعدازاینکه تمامی موارد بالا را جایگزین کردید، کد زیر را در زیر قسمت “;listen = 127.0.0.1:9000” وارد کنید:

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock

برای آخرین مرحله باید کلیدهای CTRL + X را بزنید تا فایل شما ذخیره شود. پس‌ازآن PHP-FPM را شروع کنید و آن را در بوت فعال کنید:

systemctl start php-fpm.service
systemctl enable php-fpm.service

موفق و سربلند باشید.

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.

۷ روش ساده برای استفاده ابزار Transform فتوشاپ — به زبان سادهتعداد بازدید ها:
0

ابزار Transform فتوشاپ امکان دستکاری تصاویر را به روش‌های مختلف فراهم ساخته است. با استفاده از این ابزار می‌توان عکس‌ها را چرخش داد، مقیاس‌بندی کرد، خم کرد، معوج ساخت، انحنا داد، معکوس نمود و پرسپکتیو آن‌ها را تغییر داد. در این مقاله برخی روش‌های ساده برای استفاده از ابزارهای Transform فتوشاپ جهت ویرایش تصاویر را آموزش می‌دهیم. در انتهای این فرایند عکس‌های شما ظاهری بسیار بهتر از قبل خواهند داشت.

1. استفاده از Rotation برای موقعیت‌یابی بهتر عکس‌ها

فتوشاپ نیز مانند اغلب نرم‌افزارهای ویرایش تصویر چندین گزینه دارد که برای چرخش عکس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. قابلیت استاندارد چرخش عکس‌ها با ماوس نیز موجود است. در موقعیت‌هایی که نیازمند تنظیم دقیق چرخش هستیم، می‌توان از ابزار Transform استفاده کرد و از گزینه‌های چرخش 180 درجه، 90 درجه ساعت‌گرد و 90 درجه پادساعت‌گرد بهره گرفت.

با این که گزینه‌ها ممکن است مشابه باشند، اما قابلیت اجرای مکرر این چرخش‌ها و مقایسه نتایج با استفاده از پنل history به شما کمک می‌کند که بهترین موقعیت عکس‌ها را بیابید. همچنین چند تبدیل وجود دارند که نیازمند کمی دستکاری هستند تا به درستی در جای خود قرار گیرند. Rotation ممکن است پرکاربردترین ابزار Transform نباشد، اما می‌تواند بسیار مفید باشد.

2. استفاده از Scaling برای تنظیم صحیح اندازه تصاویر

مقیاس‌بندی به عنوان یکی از رایج‌ترین تبدیل‌ها روی تصاویر به طور مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرد. فتوشاپ به صورت یک ویرایش ساده امکان استفاده مستقیم این ابزار را فراهم ساخته است. به طور خلاصه، می‌توان عکس‌ها را به صورت افقی یا عمودی و یا هر دو حالت، بزرگ کرده یا کوچک ساخت.

هنگامی که می‌خواهید از مقیاس‌بندی استفاده کنید به خاطر داشته باشید که اندازه عکس می‌تواند به استفاده بهتر از آن کمک کرده یا آن غیرقابل استفاده سازد. برای نمونه یک گرافیک بزرگ باید پیش از درج در روی تصویر دیگر کوچک‌تر شود. فرض کنید می‌خواهید یک عکس را بر روی بخش جلویی یک کارت، جلد کتاب، یا طراحی ماکاپ یک لیبل قرار دهید. پیش از برنامه‌ریزی اجرای این کار، باید به بررسی اندازه‌های مبدأ و مقصد بپردازید و ببینید آیا لازم است تغییراتی اعمال کنید و آیا مقیاس‌بندی برای شما مفید است یا نه.

3. استفاده از Skew برای تغییر کجی عکس‌ها

زمانی که یک عکس را کج می‌کنیم، یک شیب افقی یا عمودی در آن ایجاد می‌کنیم. این ابزار به عنوان یک ویرایش دقیق‌تر نیازمند تفکر بیشتری برای به‌کارگیری مناسب است و اجرای آن ممکن است دشوارتر باشد. با این حال هنگامی که موقعیت مناسب آن را یافتید، این تبدیل می‌تواند پرسپکتیو عکس را به طرز مؤثری تغییر دهد.

در تصویر زیر پرسپکتیو پیرامون چرخ کمی کج به نظر می‌رسد. با استفاده از ابزار Skew کمی به عکس شیب می‌دهیم، موقعیت دوربین عکاسی از یک طرف به سمت دیگر تغییر می‌کند و پرسپکتیو جدیدی پدید می‌آید که روبروی چرخ قرار دارد.

ابزار Transform فتوشاپ

همانند دیگر ابزارهای تبدیل در فتوشاپ، با تمرین بیشتر روی Skew می‌توانید آن را به شیوه بهتری به کار بگیرید.

4. استفاده از Distortion برای کشیدن محدودیت‌های عکس

هنگامی که از بخش distort ابزار Transform فتوشاپ استفاده می‌کنید، به دلیل تنوع جابجایی‌های ممکن، آزادی عمل بیشتری حس می‌کنید. توانایی کشیدن تصویر در هر جهت به شما امکان می‌دهد که تغییرات مختلفی در پرسپکتیو اعمال کنید. به علاوه این تکنیک امکان اصلاح دقیق‌تری پس از به‌کارگیری ابزارهای Scale و Rotation فراهم می‌سازد.

در تصویر زیر، قصد این بوده است که نشانه روی لایه دیگری کپی شده و با ایجاد اعوجاج در عکس آن را روی کف سالن ترسیم کرد. با کشیدن چندین نقطه روی عکس، تصویر کج شده موازی کف زمین می‌شود.

پس از استفاده از تبدیل Distort برای تطبیق با مقصود مورد نظر، با کمی تغییرات روی اندازه تصویر امکان جا دادن آن به صورت طبیعی روی محدوده پیاده‌رو فراهم می‌آید.

ابزار Transform فتوشاپ

کاربردهای دیگر اعوجاج تصویر شامل کشیدن عکس روی هر نوع شیء استاتیک مانند ماکاپ یک کتاب یا لیبل است.

5. استفاده از Perspective برای متعادل‌سازی عکس‌ها

برخلاف بهره‌گیری از نقاط دید مختلف، در زمان استفاده از ابزارهای Skew و Distort، ابزار Perspective روی پرسپکتیو یک نقطه‌ای عمل می‌کند. برای تصور یک پرسپکتیو یک نقطه‌ای به طور معمول از خط آهن، راهروها، ساختمان‌ها یا جاده‌ها در پیش روی بیننده استفاده می‌شود. این ابزار به عنوان یک قفل دوربین اجباری برای عکس‌ها بهترین کاربرد خود را نمایش می‌دهد.

در عکس زیر نخستین گام ایجاد یک کپی از نشانه زاویه‌دار است. پس از آن ابزار تبدیل perspective استفاده می‌شود و عکس را در یک پرسپکتیو روبرو قفل می‌کند. در مورد صحنه‌هایی که می‌خواهیم حس تعادل را در بیننده ایجاد کنیم، ابزار perspective بسیار مناسب خواهد بود.

ابزار Transform فتوشاپ

6. استفاده از Warp برای دستکاری اشیا در عکس‌ها

ابزار Warp امکان دستکاری اشیا را در فضاهایشان به دست می‌دهد. برخی از بهترین کاربردها شامل ایجاد ماکاپ محصول‌ها یا همراستاسازی تصاویر با اشیای موجود درون عکس است. با این که Distort امکان تغییرات وسیع‌تری در گزینه‌های طراحی فراهم می‌سازد، اما ابزار Warp یک گام پیش‌تر می‌رود و قابلیت کشیدن تصاویر پیرامون اشیای مختلف را ارائه می‌کند.

در عکس زیر می‌توانید یک کاربرد رایج Warp را ببینید. هنگامی که لازم است عکس‌ها پیرامون یک شیء با شکل نامعمول مانندتی شرت، بدنه وسیله نقلیه، یا هر شیء با شکل نامتقارن دیگر کشیده شوند، ابزار Warp ایفای نقش می‌کند. در این مثال می‌بینید که لوگوی چای کیسه‌ای پیرامون بدنه فنجان کشیده شده است و ماکاپ زیبایی را نمایش می‌دهد.

ابزار Transform فتوشاپ

7. استفاده از Flip برای بازتاب عکس‌ها

گزینه Flip مانند تبدیل‌های scale و rotate به روشی کاملاً مستقیم عمل می‌کند. فتوشاپ برای سهولت استفاده، گزینه‌هایی برای بازتاب مستقیم افقی یا عمودی در ابزار Transform ارائه کرده است. نتیجه بازتاب یافته می‌تواند به تنهایی روی یک عکس اعمال شود یا همراه با ویرایش‌های دیگری باشد. زمانی که به دنبال پرسپکتیوهای مختلف در یک تصویر می‌گردید، گزینه Flip را نیز امتحان بکنید.

سخن پایانی

ابزار Transform فتوشاپ امکان برخی دستکاری‌های خلاقانه را روی عکس‌ها فراهم می‌سازد. با کمی آزمایش متوجه خواهید شد که این تبدیل‌ها می‌توانند به روش‌های مختلف به بهبود عکس‌ها کمک کنند.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

==

telegram
twitter