فواره آب و آتش — زنگ تفریح [ویدیوی کوتاه علمی]


پدیده‌‌ای که در این ویدیو مشاهده می‌‌کنید، با استفاده از «گاز پروپان» (Propane Gas) رخ می‌‌دهد که یک گاز اشتعال‌‌پذیر است.

در واقع، گاز پروپانی که وارد فواره جت می‌‌شود، توسط شمعک آتش می‌‌گیرد. سپس، با خروج آب از دهانه فواره، شعله‌‌های آتش نیز پرتاب و یک نمایش دیدنی از تعامل آب و آتش خلق می‌‌شود.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟